Monitorul Oficial
nr. 166/8 martie 2011

Publicare
  1.   D. nr.251/02-03-2011 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Colan
-
  2.   D. nr.252/02-03-2011 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce
-
  3.   D.C.C. nr.1.617/16-12-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
V
  4.   D.C.C. nr.1.633/16-12-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
V
  5.   H.G. nr.193/02-03-2011 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 21 mai 2010 și la 31 mai 2010, între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 ianuarie 2005, pentru finanțarea Proiectului de restructurare a transporturilor
-
  6.   H.G. nr.194/02-03-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "UNIFARM" - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății
-
  7.   H.G. nr.196/02-03-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
-
  8.   H.G. nr.199/02-03-2011 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
-
  9.   H.G. nr.201/02-03-2011 
HOTĂRÂRE privind revocarea și numirea unui membru al Consiliului de supraveghere și îndrumare a activității Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
-
  10.   O. nr.29/991/02-02,01-03-2011 (M.A.D.R., M.M.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor privind prohibiția pescuitului în anul 2011
-
  11.   O. nr.1.004/03-03-2011 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Decizie de impunere privind aplicarea penalității prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră"
-
  12.   Listă/08-03-2011 
Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local al municipiului Galați în anul 2011, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială
i
Rectificare:
  13.   O. nr.2.815/C/05-11-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  14.   O. nr.1134/C/07-04-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  15.   O. nr.1405/C/12-05-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  16.   O. nr.1.788/C/01-07-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  17.   O. nr.1.783/C/01-07-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  18.   O. nr.1.786/C/01-07-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  19.   O. nr.1.825/C/03-07-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  20.   O. nr.2.857/C/21-10-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  21.   O. nr.2.936/C/27-10-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  22.   O. nr.2.935/C/27-10-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  23.   O. nr.3.061/C/09-11-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  24.   O. nr.1.785/C/01-07-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  25.   O. nr.3.133/C/19-11-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  26.   O. nr.3.135/C/19-11-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-


Miercuri, 28 septembrie 2022, 08:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.