Monitorul Oficial
nr. 205/24 martie 2011

Publicare
  1.   L. nr.31/21-03-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2010 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
-
  2.   D. nr.274/18-03-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2010 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
-
  3.   L. nr.32/21-03-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale
-
  4.   D. nr.275/18-03-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale
-
  5.   L. nr.34/21-03-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
-
  6.   D. nr.277/18-03-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
-
  7.   L. nr.37/21-03-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum și alte măsuri financiare
-
  8.   D. nr.280/18-03-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum și alte măsuri financiare
-
  9.   H.S. nr.23/23-03-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  10.   O.U.G. nr.30/20-03-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului național unic de plată a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar
V
  11.   H.G. nr.229/16-03-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei necesare pentru plata pretențiilor financiare ale Societății Comerciale "C Balafas" - S.A. stabilite de Comisia de Adjudecare a Disputelor în cadrul proiectului PHARE RO 0108.03.04.05 "Centrul de Marketing și Produse Agricole Cluj"
-
  12.   H.G. nr.233/16-03-2011 
HOTĂRÂRE privind atribuțiile, organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale
A
  13.   H.G. nr.259/20-03-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
-
  14.   H.G. nr.261/20-03-2011 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Arad în domeniul public al județului Arad și în administrarea Consiliului Județean Arad
-
  15.   H.G. nr.266/23-03-2011 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcției publice de subprefect al județului Hunedoara de către domnul Gligor Dorin-Oliviu
-
  16.   Listă/24-03-2011 
Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2010, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-


Marți, 25 ianuarie 2022, 18:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.