Monitorul Oficial
nr. 307/4 mai 2011

Publicare
  1.   D.S. nr.8/04-05-2011 
DECIZIE privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 5-6 mai 2011
-
  2.   H.S. nr.26/26-04-2011 
HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a directivelor 89/666/CEE, 2005/56/CE și 2009/101/CE privind interconectarea registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților COM (2011) 79 final
-
  3.   O.U.G. nr.40/20-04-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic
A
  4.   H.G. nr.430/27-04-2011 
HOTĂRÂRE privind desființarea unor unități sanitare publice cu paturi din subordinea autorităților administrației publice locale din județele Botoșani și Alba
-
  5.   O. nr.284/20-04-2011 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003
A
  6.   O. nr.373/04-05-2011 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență
-
  7.   Decizie nr.292/27-04-2011 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale VIO ILE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-


Joi, 06 octombrie 2022, 17:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.