Monitorul Oficial
nr. 309/5 mai 2011

Publicare
  1.   L. nr.55/21-04-2011 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internaționale de persoane și mărfuri, semnat la București la 12 iulie 2010
-
  2.   D. nr.450/21-04-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internaționale de persoane și mărfuri, semnat la București la 12 iulie 2010
-
  3.   D.C.C. nr.118/01-02-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
V
  4.   D.C.C. nr.207/15-02-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
V
  5.   H.G. nr.431/27-04-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 10 obiective de investiții prioritare din infrastructura de mediu și gospodărirea apelor
-
  6.   O. nr.96/26-04-2011 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea componenței, organizării și funcționării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc
A
  7.   O. nr.344/19-04-2011 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru completarea anexei la Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.290/2006
A
  8.   O. nr.4.033/12-04-2011 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de absolvire, licență, diplomă, selecție, disertație
-
  9.   O. nr.4.061/15-04-2011 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2011-2012
-
  10.   Listă nr.7/03-05-2011 
Lista partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți participanți la alegerile locale parțiale din data de 1 mai 2011 care au depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale parțiale desfășurate conform Hotărârii Guvernului nr. 268/2011 privind stabilirea datei alegerilor parțiale pentru autoritățile administrației publice locale în unele circumscripții electorale
-


Duminică, 02 octombrie 2022, 00:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.