Monitorul Oficial
nr. 316/9 mai 2011

Publicare
  1.   D.C.C. nr.302/01-03-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (4), art. 17 lit. f), art. 20 și art. 28 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, precum și ale art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  2.   H.G. nr.427/27-04-2011 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la cooperarea economică, semnat la Astana la 2 martie 2010
-
  3.   O. nr.1.073/79/17-03,19-04-2011 (M.M.P., M.A.I.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a piețelor, târgurilor, oboarelor și a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase
-
  4.   O. nr.1.298/28-04-2011 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.798/2007
-
  5.   R. nr.2/05-05-2011 (B.N.R.)
REGULAMENT pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice
A
  6.   R. nr.3/05-05-2011 (B.N.R.)
REGULAMENT pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
A
  7.   R. nr.4/05-05-2011 (B.N.R.)
REGULAMENT pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 21/2009 privind instituțiile de plată
A
  8.   H. nr.1/26-02-2011 (C.N.As.S.)
HOTĂRÂRE privind luarea în evidența Colegiului Național al Asistenților Sociali a persoanelor prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social
-


Luni, 03 octombrie 2022, 02:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.