Monitorul Oficial
nr. 322/10 mai 2011

Publicare
  1.   L. nr.62/10-05-2011 
LEGEA dialogului social
-
  2.   D. nr.460/06-05-2011 
DECRET privind promulgarea Legii dialogului social
-
  3.   H.G. nr.401/13-04-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
-
  4.   Decizie nr.58/09-05-2011 
DECIZIE privind constituirea Comitetului interministerial pentru trecerea la euro
A
  5.   O. nr.85/02-05-2011 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei
-
  6.   O. nr.91/27-04-2011 (A.I.P.P.Î.M.M.)
ORDIN al președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilormanager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, aprobată prin Decizia președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 61/2011
-
  7.   O. nr.422/05-05-2011 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare, a operațiunii de export a unei mașini de alezat și frezat orizontală model BMT 150 CNC către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD., HIGH PRESSURE BOILER PLANT, Tiruchirapalli 620014, India
-


Joi, 21 martie 2019, 21:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.