Monitorul Oficial
nr. 426/17 iunie 2011

Publicare
  1.   L. nr.100/15-06-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
  2.   D. nr.559/10-06-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
  3.   L. nr.102/15-06-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
  4.   D. nr.561/10-06-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
  5.   L. nr.103/15-06-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
-
  6.   D. nr.562/10-06-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
-
  7.   L. nr.122/15-06-2011 
LEGE privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României
V
  8.   D. nr.581/10-06-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României
-
  9.   O.U.G. nr.53/16-06-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale
V
  10.   H.G. nr.554/25-05-2011 
HOTĂRÂRE privind unele măsuri instituționale pentru organizarea în România a celei de-a 11-a reuniuni a Conferinței părților contractante la Convenția asupra zonelor umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, încheiată la Ramsar la 2 februarie 1971
-
  11.   H.G. nr.603/08-06-2011 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale
V
  12.   O. nr.115/08-06-2011 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 269/2007 privind asigurarea asistenței materiale pentru persoanele cazate în centrele din subordinea Oficiului Român pentru Imigrări
-


Luni, 25 martie 2019, 16:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.