Monitorul Oficial
nr. 489/8 iulie 2011

Publicare
  1.   D.C.C. nr.654/17-05-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă
V
  2.   H.G. nr.574/01-06-2011 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Republicii Albania privind cooperarea în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației, semnat la Tirana la 8 iunie 2010
-
  3.   Memorandum/08-06-2010 
MEMORANDUM de înțelegere între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Republicii Albania privind cooperarea în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației
-
  4.   H.G. nr.655/22-06-2011 
HOTĂRÂRE pentru stabilirea atribuțiilor, componenței și numărului membrilor Comitetului de privatizare, concesionare și arendare din cadrul Agenției Domeniilor Statului
A
  5.   H.G. nr.679/29-06-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2010 privind aprobarea stemei comunei Ilieni, județul Covasna
-
  6.   H.G. nr.682/06-07-2011 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii
-
Rectificare:
  7.   L. nr.287/17-07-2009 
LEGE privind Codul civil
V
  8.   Decizie nr.3/04-04-2011 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 3 din 4 aprilie 2011
-
  9.   L. nr.71/03-06-2011 
LEGE pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
V


Joi, 09 decembrie 2021, 10:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.