Monitorul Oficial
nr. 511/19 iulie 2011

Publicare
  1.   L. nr.165/15-07-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
A
  2.   D. nr.649/15-07-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
-
  3.   O. nr.159/1266/24-06,18-04-2011 (M.A.D.R., M.M.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea condițiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv și modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate
-
  4.   O. nr.168/08-07-2011 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier
A
  5.   O. nr.197/06-07-2011 (B.R.M.L.)
ORDIN al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind modificarea anexei la Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 48/2010 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O.-2010
A
  6.   O. nr.367/11-07-2011 (A.N.R.S.C.U.P.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor/autorizațiilor și a modelului de licență/autorizație eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
-
  7.   H. nr.211/27-04-2011 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind adoptarea Procedurilor de înscriere la stagiul organizat de Camera Auditorilor Financiari din România a studenților Asociației Contabililor Autorizați care au promovat o parte din examenele organizate de Asociația Contabililor Autorizați, dar nu au devenit încă membri cu drepturi depline
-
  8.   H. nr.220/04-05-2011 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Procedurilor pentru stabilirea tematicii pentru programul anual de pregătire profesională
A
Rectificare:
  9.   L. nr.149/05-07-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
-


Miercuri, 19 ianuarie 2022, 02:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.