Monitorul Oficial
nr. 615/31 august 2011

Publicare
  1.   D.C.C. nr.884/30-06-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6735, 6736, art. 6739 și art. 67311- 67313 din Codul de procedură civilă și ale art. 728 din Codul civil
V
  2.   H.G. nr.844/17-08-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea sumelor necesare Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru contractarea și implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopă nealocată și Programului PHARE 2006 Securitate nucleară
A
  3.   H.G. nr.847/24-08-2011 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor - Penitenciarul Aiud, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acesteia
-
  4.   H.G. nr.863/24-08-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea pct. IX din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 414/2011 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2011-2012
-
  5.   H.G. nr.864/24-08-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010
-
  6.   O. nr.M.80/22-08-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru modificarea și completarea Normelor pentru ocuparea de către personalul Ministerului Apărării Naționale a posturilor permanente din structurile de reprezentare națională în străinătate, precum și a celor din structurile internaționale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.88/2009
A
  7.   O. nr.M.81/22-08-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru stabilirea condițiilor privind suportarea de către Ministerul Apărării Naționale a sumelor necesare pentru asigurarea asistenței juridice a cadrelor militare în activitate pentru fapte săvârșite de către acestea în exercitarea, potrivit legii, a atribuțiilor de serviciu
-
  8.   O. nr.566/75/27-07,16-08-2011 (M.Tr.I., M.A.N.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului apărării naționale privind limitele regiunii de control terminal București
-


Miercuri, 18 mai 2022, 21:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.