Monitorul Oficial
nr. 667/20 septembrie 2011

Publicare
  1.   D.C.C. nr.961/12-07-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 17-20 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
V
  2.   D.C.C. nr.972/12-07-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 și 86 din Codul de procedură penală
V
  3.   D.C.C. nr.1.007/14-07-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 și 88 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
  4.   D.C.C. nr.1.029/14-07-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
  5.   D.C.C. nr.1.043/14-07-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
V
  6.   D.C.C. nr.1.062/14-07-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și ale art. 3 alin. (2) și art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale
V
  7.   H.G. nr.877/31-08-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 54 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău
-
  8.   H.G. nr.915/14-09-2011 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea participării României la Inițiativa Agenției Europene de Apărare privind dislocarea în Afganistan a Laboratorului de nivel teatru pentru investigarea probelor rezultate în urma incidentelor cu folosirea dispozitivelor explozive improvizate și a plății contribuției financiare a României la bugetul comun al acestei inițiative
-
  9.   O. nr.M.83/15-09-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.47/2011 privind resubordonarea Spitalului Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila"
-
  10.   H. nr.244/25-08-2011 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 202/2011 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România
-


Joi, 19 mai 2022, 01:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.