Monitorul Oficial
nr. 834/24 noiembrie 2011

Publicare
  1.   H.G. nr.1.146/16-11-2011 
HOTĂRÂRE privind modificarea denumirii și a valorii de inventar ale unor bunuri aparținând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș, aprobarea Actului adițional nr. 4 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor aferente Sistemului național de transport al gazelor naturale și a activității de operare a Sistemului național de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, precum și actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  2.   H.G. nr.1.152/16-11-2011 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar și darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor imobile - construcții și terenuri, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealu Spirii" al Municipiului București, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de interes național "Autostrada București-Brașov, tronson BucureștiPloiești"
-
  3.   O. nr.M.97/17-11-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru stabilirea condițiilor privind achizițiile de tehnică și echipament, în țară, în regim de urgență, precum și de bunuri, lucrări și servicii, în afara teritoriului statului român, necesare îndeplinirii misiunilor și operațiilor de către forțele armate
-
  4.   Decizie nr.809/14-11-2011 (C.S.A.)
DECIZIE privind sancționarea cu retragerea aprobării a doamnei Nedelea Mariana, persoană semnificativă/conducător executiv la Societatea Comercială "Intergrand Broker de Asigurare Reasigurare" - S.R.L.
-
  5.   Decizie nr.810/14-11-2011 (C.S.A.)
DECIZIE privind sancționarea Societății Comerciale "Intergrand Broker de Asigurare Reasigurare" S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare
-
  6.   Decizie nr.811/14-11-2011 (C.S.A.)
DECIZIE privind aprobarea cererii de încetare a activității și retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale "OK Consulting Broker de Asigurare" - S.A.
-
  7.   Decizie nr.812/14-11-2011 (C.S.A.)
DECIZIE privind sancționarea Societății Comerciale BESTKLASS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activității
-


Miercuri, 18 mai 2022, 23:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.