Monitorul Oficial
nr. 916/22 decembrie 2011

Publicare
  1.   L. nr.299/21-12-2011 
LEGE pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
-
  2.   D. nr.990/20-12-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
-
  3.   H.G. nr.1.275/22-12-2011 
HOTĂRÂRE privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural
-
  4.   O. nr.1.716/19-12-2011 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 257/2011 pentru aprobarea prețurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România
-
  5.   Decizie nr.25/14-11-2011 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 25 din 14 noiembrie 2011
-


Miercuri, 29 iunie 2022, 04:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.