Monitorul Oficial
nr. 928/28 decembrie 2011

Publicare
  1.   H.G. nr.1.237/14-12-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Național Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum și a valorii sprijinului financiar
-
  2.   O. nr.M.94/16-11-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Instrucțiunilor privind mișcarea și transporturile militare multimodale
-
  3.   O. nr.278/09-12-2011 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Programului național privind realizarea Sistemului național de monitorizare solteren pentru agricultură, a Normelor de conținut pentru studiile pedologice și agrochimice elaborate în vederea realizării și reactualizării periodice a Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură și a realizării Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km și bazele de date aferente, a Metodologiei privind realizarea și reactualizarea Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură și a Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km și a bazelor de date aferente, a Normelor de conținut privind realizarea Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km și a Bazei de date aferente rețelei de profile 8x8 km, precum și realizarea bazei de date la nivel național aferente Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură și a Modului de finanțare a Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km, precum și a bazelor de date aferente
A
Republicare:
  4.   L. nr.289/15-05-2002 
LEGE privind perdelele forestiere de protecție
V
Rectificare:
  5.   Decizie nr.18/17-10-2011 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 18 din 17 octombrie 2011
-


Miercuri, 29 iunie 2022, 07:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.