Monitorul Oficial
nr. 932/29 decembrie 2011

Publicare
  1.   O.U.G. nr.114/21-12-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
V
  2.   H.G. nr.1.280/27-12-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite
A
  3.   O. nr.51/16-12-2011 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea și completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007
A
  4.   O. nr.52/16-12-2011 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea și completarea Regulamentului pentru autorizarea și verificarea operatorilor economici care desfășoară activități de proiectare, execuție și exploatare în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2009 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea și verificarea persoanelor fizice și a operatorilor economici care desfășoară activități de proiectare, execuție și exploatare în domeniul gazelor naturale
A
  5.   O. nr.2.749/C/M.112/22-12-2011 (M.J., M.A.N.)
ORDIN al ministrului justiției și al ministrului apărării naționale pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului justiției și al ministrului apărării nr. 2.749/C/M.105/2008 privind aprobarea statelor de funcții și de personal pentru instanțele militare
A
  6.   O. nr.3.014/23-12-2011 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2012
-
  7.   O. nr.3.236/19-12-2011 (M.E.C.M.A.)
ORDIN al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de acțiuni pentru continuarea exploatării în siguranță a zăcământului de sare de la Ocnele Mari, județul Vâlcea, a Programului de monitorizare a Câmpului II de sonde Ocnele Mari - etapa II și a Programului de monitorizare a câmpurilor aflate în exploatare la Ocnele Mari, județul Vâlcea
-
  8.   O. nr.897/06-12-2011 (C.C.)
ORDIN al președintelui Consiliului Concurenței privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor pentru modificarea Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 50 și 50 1 din Legea concurenței nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 419/2010
A
  9.   O. nr.898/06-12-2011 (C.C.)
ORDIN al președintelui Consiliului Concurenței privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 51 din Legea concurenței nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 420/2010
A


Joi, 19 mai 2022, 01:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.