Monitorul Oficial
nr. 27/12 ianuarie 2012

Publicare
  1.   L. nr.19/11-01-2012 
LEGE pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004
A
  2.   D. nr.22/10-01-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004
-
  3.   L. nr.20/11-01-2012 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
A
  4.   D. nr.23/10-01-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
-
  5.   D.C.C. nr.1.259/27-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 177 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
V
  6.   D.C.C. nr.1.260/27-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementareaunor măsuri financiar-fiscale și ale art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
V
  7.   D.C.C. nr.1.360/18-10-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
V
  8.   H.G. nr.1.176/25-11-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al județului Covasna, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Covasna
-
  9.   O. nr.342/29-12-2011 (C.N.Ac.Sp.)
ORDIN al președintelui Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor privind aprobarea taxei de acreditare și reevaluare a spitalelor aferente anului 2012
-


Miercuri, 29 iunie 2022, 04:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.