Monitorul Oficial
nr. 48/20 ianuarie 2012

Publicare
  1.   L. nr.13/06-01-2012 
LEGE pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001
A
  2.   D. nr.16/05-01-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001
-
  3.   H.G. nr.4/04-01-2012 
HOTĂRÂRE privind asistența acordată de către statul român cu titlu gratuit pentru Afganistan, în vederea formării de specialiști în domenii de interes pentru acest stat
-
  4.   H.G. nr.17/11-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
A
  5.   H.G. nr.18/11-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 194/2009 privind darea în administrarea Administrației Prezidențiale a unor bunuri culturale mobile, proprietate privată a statului, aflate în custodia Muzeului Național de Artă al României
-
  6.   H.G. nr.19/11-01-2012 
HOTĂRÂRE privind modificarea nr. crt. 16.2, a totalului de locuințe județul Sibiu și a totalului general de locuințe din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 77/2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și aflate în administrarea consiliilor locale, precum și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea și vânzarea acestora
-
  7.   H.G. nr.24/11-01-2012 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a unui imobil trecut în domeniul public al statului
-
  8.   H.G. nr.30/18-01-2012 
HOTĂRÂRE privind alocarea temporară a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, conform prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, precum și pentru aprobarea modului de gestionare a acestora
-
  9.   O. nr.271/164/29-11,08-12-2011 (M.A.I., M.Af.E.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor și al ministrului afacerilor europene pentru aprobarea versiunii a IV-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operațional "Dezvoltarea capacității administrative" 2007-2013
A
  10.   O. nr.2742/3190/305/21-11,12-12,29-12-2011 (M.M.P., M.E.C.M.A., M.A.I.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor, al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere și anulare a licenței de operare, a procentajului minim de valorificare a deșeurilor de ambalaje preluate de la populație, a operatorilor economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, precum și pentru aprobarea componenței și atribuțiilor comisiei de autorizare
-
  11.   O. nr.24/6/16-01,13-01-2012 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienți acuți, pe baza clasificării spitalelor în funcție de competență
-


Miercuri, 19 ianuarie 2022, 03:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.