Monitorul Oficial
nr. 185/22 martie 2012

Publicare
  1.   L. nr.47/19-03-2012 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
-
  2.   D. nr.307/16-03-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
-
  3.   L. nr.48/19-03-2012 
LEGE privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate
A
  4.   D. nr.308/16-03-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate
-
  5.   L. nr.49/19-03-2012 
LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum si acordarea urior drepturi salariale personalului civil din aceste instituții și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și a Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
-
  6.   D. nr.309/16-03-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și a Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
-
  7.   L. nr.50/19-03-2012 
LEGE pentru modificarea art. 31 alin. (2) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000
-
  8.   D. nr.310/16-03-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 31 alin. (2) din Legea educației fizice si sportului nr. 69/2000
-
  9.   L. nr.52/19-03-2012 
LEGE pentru corelarea unor reglementări privind facilitățile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri
-
  10.   D. nr.312/16-03-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru corelarea unor reglementări privind facilitățile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri
-
  11.   L. nr.53/19-03-2012 
LEGE privind transmiterea unor suprafete de teren din domeniul public al statului si din admninistrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Turda in domeniul public al municipiului Turda si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judetul Cluj
-
  12.   L. nr.55/19-03-2012 
LEGE privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliție (Europol)
A
  13.   D. nr.313/16-03-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor suprafete de teren din domeniul public al statului si din admninistrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Turda in domeniul public al municipiului Turda si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judetul Cluj
-
  14.   D. nr.315/16-03-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliție (Europol)
-
  15.   O. nr.409/09-03-2012 (M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1.736/2010
A


Miercuri, 01 decembrie 2021, 09:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.