Monitorul Oficial
nr. 251/13 aprilie 2012

Publicare
  1.   D.C.C. nr.154/23-02-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
V
  2.   H.G. nr.281/11-04-2012 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012
-
  3.   Decizie nr.108/03-04-2012 (A.I.P.P.Î.M.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru întreprinderi Mici și Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare START, aprobată prin Decizia președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 62/2012
-
  4.   O. nr.378/04-04-2012 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale
-
  5.   O. nr.507/11-04-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare la nivelul Autorității Naționale a Vămilor a prevederilor titlului I "Transparența informațiilor referitoare la obligațiile bugetare restante" al cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
  6.   Decizie nr.5/12-03-2012 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 5 din 12 martie 2012
-
Rectificare:
  7.   O. nr.479/02-04-2012 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.009/2007 privind procedurile de selecție a practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală
A


Miercuri, 30 septembrie 2020, 21:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.