Monitorul Oficial
nr. 406/18 iunie 2012

Publicare
  1.   L. nr.82/13-06-2012 
LEGE privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
V
  2.   D. nr.419/12-06-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
-
  3.   H.G. nr.593/13-06-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la concurs în anul 2012 a posturilor didactice și de cercetare vacante din instituțiile de învățământ superior de stat
-
  4.   H.G. nr.595/13-06-2012 
HOTĂRÂRE privind numirea controlorului financiar șef la Corpul controlorilor delegați din cadrul Ministerului Finanțelor Publice
-
  5.   O. nr.23/11-06-2012 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea unui stimulent peste rata reglementată a rentabilității capitalului, pentru categoriile de imobilizări corporale și necorporale, în a treia perioadă de reglementare, aferente activităților de transport și înmagazinare subterană a gazelor naturale
-
  6.   O. nr.140/15-06-2012 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului delegat pentru administrație privind aprobarea modalității de desfășurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru anul 2012, seria I de admitere
-
  7.   Listă nr.4/18-06-2012 
Lista partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minoritatilor nationale si candidatilor independenti pentru care a fost depus pana la data de 18 iunie 2012 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale
-


Joi, 20 ianuarie 2022, 14:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.