Monitorul Oficial
nr. 410/20 iunie 2012

Publicare
  1.   L. nr.83/14-06-2012 
LEGE pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanta în cadrul uniunii economice si monetare dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda si Regatul Suediei, semnat la Bruxelles la 2 martie 20i2
-
  2.   D. nr.420/13-06-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea" coordonarea și guvernanta in cadrul uniunii economice și monetare dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda și Regatul Suediei, semnat la Bruxelles la 2 martie 2012
-
  3.   D.C.C. nr.453/08-05-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  4.   D.C.C. nr.512/15-05-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3201 din Codul de procedură penală
V
  5.   D.C.C. nr.516/15-05-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 5 și art. 2151 alin. 2 din Codul penal
V
  6.   D.C.C. nr.518/15-05-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură penală
V
  7.   O. nr.2.266/335/06-06-2012 (M.M.P., A.N.R.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice privind aprobarea modelelor de documentații standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție de lucrări publice pentru proiectele de "proiectare' și execuție de stație de tratare a apei/stație de epurare de ape reziduale , "execuție de rețele de canalizare și rețele de alimentare cu apă", "proiectare și execuție de stație de sortare, compostare și tratare mecano-biologică a deșeurilor", "execuție de depozit conform de deșeuri"
-
  8.   C. nr.19/12-06-2012 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2012
-


Joi, 21 februarie 2019, 03:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.