Monitorul Oficial
nr. 505/23 iulie 2012

Publicare
  1.   L. nr.134/18-07-2012 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
  2.   D. nr.499/16-07-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
  3.   L. nr.136/18-07-2012 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
  4.   D. nr.501/16-07-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
  5.   L. nr.140/18-07-2012 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice
-
  6.   D. nr.505/16-07-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice
-
  7.   H.G. nr.708/18-07-2012 
HOTĂRÂRE pentru completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.909/2006 privind finanțarea din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și turismului a subprogramului multianual "Asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor de infrastructură aferente proiectelor finanțate din Programul PHARE Coeziune economică și socială"
-
  8.   H.G. nr.710/18-07-2012 
HOTĂRÂRE privind numirea unui controlor financiar șef adjunct la Corpul controlorilor delegați din cadrul Ministerului Finanțelor Publice
-
  9.   Decizie nr.421/23-07-2012 
DECIZIE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcției publice de secretar general adjunct al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale de către domnul Radu Bogdan Savonea
-
  10.   Decizie nr.422/23-07-2012 
DECIZIE privind numirea domnului Cătălin Dumitru în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
-
  11.   Decizie nr.134/13-07-2012 (O.R.D.A.)
DECIZIE privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 9 din 10 iulie 2012 având ca obiect stabilirea criteriilor de repartizare între organismele de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Videograme din România și Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România - Asociația Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPVR și UPFAR - ARGOA) a remunerației compensatorii pentru copia privată, a remunerației pentru retransmiterea prin cablu cuvenită producătorilor de videograme, precum și modalitatea de evidențiere și justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colectivă desemnat colector
-


Joi, 19 mai 2022, 02:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.