Monitorul Oficial
nr. 719/23 octombrie 2012

Publicare
  1.   H.P. nr.42/23-10-2012 
HOTĂRÂRE privind numirea membrilor Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu nominalizarea funcțiilor
-
  2.   H.P. nr.43/23-10-2012 
HOTĂRÂRE privind numirea unui membru cu funcția de președinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
-
  3.   H. nr.3/22-10-2012 (B.P.C.D.S.)
HOTĂRÂRE privind modificarea art. 7 din Regulamentul de organizare și funcționare a instituției Avocatul Poporului
A
  4.   D.C.C. nr.762/20-09-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome
V
  5.   D.C.C. nr.764/20-09-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
V
  6.   D.C.C. nr.803/27-09-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
V
  7.   H.G. nr.1.007/17-10-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru întreprinderi Mici și Mijlocii
A
  8.   O. nr.M.121/16-10-2012 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru completarea și abrogarea unor ordine ale ministrului apărării naționale privind delegarea către secretarii de stat a competenței îndeplinirii unor atribuții aflate în responsabilitatea ministrului apărării naționale
-
  9.   O. nr.420/19-10-2012 (A.N.P.C.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatate a contravenției și ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, și a modelului și conținutului formularului tipizat cu regim special al autorizației emise de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor persoanelor fizice și juridice ce efectuează operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase
-
Rectificare:
  10.   H. nr.2/16-02-2012 (A.E.P.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea actualizării delimitării colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
-


Marți, 28 iunie 2022, 15:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.