Monitorul Oficial
nr. 732/30 octombrie 2012

Publicare
  1.   H.G. nr.821/31-07-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "EnergoNuclear" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
-
  2.   H.G. nr.1.039/24-10-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
A
  3.   H.G. nr.1.042/24-10-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea organizării și finanțării de către Ministerul Muncii, Familiei și' Protecției Sociale a unor manifestări și conferințe în vederea închiderii Anului european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații 2012
-
  4.   O. nr.5.625/31-08-2012 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar
-
Rectificare:
  5.   O.U.G. nr.55/03-10-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare
V


Marți, 17 mai 2022, 00:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.