Monitorul Oficial
nr. 743/5 noiembrie 2012

Publicare
  1.   L. nr.191/30-10-2012 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  2.   D. nr.659/26-10-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  3.   L. nr.196/01-11-2012 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor masuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și al finanțelor publice
-
  4.   D. nr.671/31-10-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și al finanțelor publice
-
  5.   L. nr.202/01-11-2012 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
  6.   D. nr.677/31-10-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
  7.   H.G. nr.1.056/30-10-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si funcționarea Ministerului Justitiei
-
  8.   H.G. nr.1.059/30-10-2012 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului cu sumele necesare reprezentării României, de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012
-
  9.   O. nr.1185/1417/1922/26-06,29-10,06-07-2012 (M.E.C.M.A., M.F.P., M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Filiala "Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice - Icemenerg" - S.A., filială a Companiei Naționale deTransport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
-
  10.   O. nr.6.095/24-10-2012 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Mark Twain International School" din localitatea Voluntari
-
  11.   O. nr.6.098/24-10-2012 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "estetica și igiena corpului omenesc", calificarea profesională "coafor stilist", din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Grupul Școlar "Gh. K. Constantinescu" din municipiul Brăila
-


Miercuri, 26 ianuarie 2022, 11:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.