Monitorul Oficial
nr. 753/8 noiembrie 2012

Publicare
  1.   L. nr.195/01-11-2012 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
-
  2.   D. nr.670/31-10-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
-
  3.   D. nr.679/07-11-2012 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios în grad de Ofițer
-
  4.   D. nr.680/07-11-2012 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Ofițer
-
  5.   D. nr.681/07-11-2012 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofițer
-
  6.   D. nr.682/07-11-2012 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Diplomatic în grad de Mare Ofițer
-
  7.   O.U.G. nr.67/06-11-2012 
ORDONANȚĂ de urgentă privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
A
  8.   H.G. nr.997/10-10-2012 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în unele județe ale țării
-
  9.   H.G. nr.1.071/06-11-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
A
  10.   H.G. nr.1.073/06-11-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții, prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 10 ianuarie 2012 și la București la 8 februarie 2012, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecției mediului, faza A, semnat la Luxemburg la 17 noiembrie 2006 și la București la 28 decembrie 2006
-
  11.   H.G. nr.1.085/06-11-2012 
HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pentru Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, la Clubul Sportiv Școlar Turnu Măgurele, a unui imobil (construcții și teren) și privind completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  12.   Decizie nr.520/08-11-2012 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Mihnea Constantinescu din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
-
  13.   Decizie nr.521/08-11-2012 
DECIZIE privind eliberarea domnului Constantin Emil Moț din funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului și Pădurilor
-
  14.   Decizie nr.522/08-11-2012 
DECIZIE privind numirea domnului Laurențiu Țigăeru-Roșca în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Administrației Fondului pentru Mediu
-


Marți, 17 mai 2022, 01:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.