Monitorul Oficial
nr. 760/12 noiembrie 2012

Publicare
  1.   L. nr.203/09-11-2012 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  2.   D. nr.692/07-11-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
  3.   H.G. nr.1.057/30-10-2012 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2012, la titlul 10 "Cheltuieli de personal" și titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
-
  4.   O. nr.253/1468/09-11,07-11-2012 (M.A.I., M.F.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru administrație și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe județe și municipiul București
-
  5.   O. nr.1.085/26-10-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății, interimar, privind măsuri de organizare și funcționare a spitalelor regionale de urgență și a unităților funcționale regionale de urgență
-
  6.   O. nr.2.429/06-11-2012 (M.D.R.T.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. București din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
-


Miercuri, 19 ianuarie 2022, 18:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.