Monitorul Oficial
nr. 796/27 noiembrie 2012

Publicare
  1.   L. nr.222/21-11-2012 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
-
  2.   D. nr.717/20-11-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
-
  3.   D.C.C. nr.749/20-09-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
V
  4.   Decizie nr.532/27-11-2012 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Elena Costea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
-
  5.   Decizie nr.8/16-11-2012 (A.N.R.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a apei minerale naturale din perimetrul Zizinaș
-
  6.   O. nr.178/20-11-2012 (S.I.E.)
ORDIN al directorului Serviciului de Informații Externe privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri din Serviciul de Informații Externe
-
  7.   O. nr.262/20-11-2012 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului delegat pentru administrație privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Business Park Bistrița Sud" - S.R.L.
-
  8.   O. nr.1.525/21-11-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea art. 5 din Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, și a formularului "Chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții", cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1 a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995
-
  9.   O. nr.3.680/C/02-11-2012 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Regulamentului privind definitivarea în funcție și promovarea în grade profesionale a personalului de probațiune, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.570/C/2010
-


Miercuri, 18 mai 2022, 03:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.