Monitorul Oficial
nr. 873/20 decembrie 2012

Publicare
  1.   H.G. nr.1.263/18-12-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015 și pentru aprobarea actelor adiționale nr. 1 pe anul 2012 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători
-
  2.   O. nr.94/14-12-2012 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea activității de control oficial în unitățile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare și comercializare a produselor și subproduselor alimentare de origine nonanimală
-
  3.   O. nr.98/17-12-2012 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea art. 6 din Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală
-
  4.   O. nr.99/17-12-2012 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 92/2006 privind aprobarea Tarifelor de plată pentru acțiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală
-
  5.   O. nr.1.293/18-12-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind înființarea și funcționarea Registrului național de boli cardiovasculare
-
  6.   H. nr.33/12-12-2012 (C.S.S.P.P.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Normei nr. 16/2012 pentru modificarea și completarea Normei nr. 10/2010 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat
V


Joi, 20 februarie 2020, 03:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.