Monitorul Oficial
nr. 890/27 decembrie 2012

Publicare
  1.   H.G. nr.1.265/18-12-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 737/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
-
  2.   H.G. nr.1.267/18-12-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 775/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
-
  3.   H.G. nr.1.268/18-12-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 266/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM’’ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
-
  4.   H.G. nr.1.269/18-12-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 815/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Națională a Sării - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
-
  5.   H.G. nr.1.282/18-12-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 180/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
-
  6.   O. nr.1.330/880/20-12,19-12-2012 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010
A
  7.   O. nr.6.560/20-12-2012 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare
A
  8.   H.C.S.M. nr.1.130/13-12-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012
-


Joi, 20 februarie 2020, 03:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.