Monitorul Oficial
nr. 893/28 decembrie 2012

Publicare
  1.   H.G. nr.1.266/18-12-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 83/2010
-
  2.   H.G. nr.1.270/18-12-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova
-
  3.   H.G. nr.1.278/18-12-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al județului Satu Mare, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Satu Mare
-
  4.   H.G. nr.1.279/18-12-2012 
HOTĂRÂRE privind înscrierea unui bun mobil în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Sănătății în administrarea Ministerului Administrației și Internelor-Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor
-
  5.   H.G. nr.1.306/27-12-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al județului Constanța, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Constanța
-
  6.   H.G. nr.1.307/27-12-2012 
HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2012 privind acordarea unor ajutoare de urgență
-
  7.   O. nr.1.294/6.555/18-12,20-12-2012 (M.S., M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos
-
  8.   O. nr.3.114/13-12-2012 (M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind modificarea Metodologiei de înregistrare și evaluare a solicitărilor de finanțare a unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, precum și de decontarea finanțării, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 2.765/2012
-
  9.   O. nr.55/21-12-2012 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clienții finali mari
-


Joi, 20 februarie 2020, 04:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.