Monitorul Oficial
nr. 897/28 decembrie 2012

Publicare
  1.   H.G. nr.1.276/18-12-2012 
HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unității de administrare si modificării valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
-
  2.   H.G. nr.1.291/18-12-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, și pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008
-
  3.   O. nr.31/28-12-2012 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind introducerea unor restricții de circulație pe drumul național DN 1 (E 60), sectorul București-Ploiești - Brașov
-
  4.   O. nr.268/27-12-2012 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea contractului-tip de cultură a tutunului brut
-
  5.   O. nr.3.993/10-12-2012 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor pentru încetarea regimului de arie naturală protejată a perimetrului în suprafață de 17,6 ha aferent Carierei Meri
-
Rectificare:
  6.   O.U.G. nr.96/22-12-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
V


Duminică, 16 ianuarie 2022, 20:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.