Monitorul Oficial
nr. 3/3 ianuarie 2013

Publicare
  1.   D.C.C. nr.883/25-10-2012 
DECIZIE asupra excepției de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (1) pct. C. lit. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011
V
  2.   D.C.C. nr.886/25-10-2012 
DECIZIE asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (1) pct. C. lit. c) și art. 223 din Legea dialogului social nr. 62/2011
V
  3.   H.G. nr.1.261/12-12-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind înființarea Comitetului interministerial pentru dezvoltarea durabilă a transportului pe căile navigabile interioare pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării semnat la Sofia la 11 octombrie 2012
-
  4.   Memorandum/11-10-2012 
MEMORANDUM de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind înființarea Comitetului interministerial pentru dezvoltarea durabilă a transportului pe căile navigabile interioare pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării
-
  5.   O. nr.617/18-12-2012 (O.R.A.)
ORDIN al președintelui Oficiului Român pentru Adopții privind aprobarea unor măsuri vizând asigurarea transparenței unor etape administrative derulate în cadrul procedurilor de adopție și coordonarea intervenției Compartimentului adopții și postadopții în relația cu managerul de caz
A
  6.   O. nr.1.279/14-12-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea Criteriilor de evaluare, a condițiilor de funcționare și monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deșeurilor medicale periculoase
V


Joi, 20 februarie 2020, 04:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.