Monitorul Oficial
nr. 4/3 ianuarie 2013

Publicare
  1.   D.C.C. nr.904/25-10-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor precum și a legii în ansamblul său
V
  2.   D.C.C. nr.945/13-11-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
V
  3.   D.C.C. nr.968/20-11-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
V
  4.   Decizie nr.1/03-01-2013 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Răducu Valentin Preda din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
-
  5.   Decizie nr.2/03-01-2013 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Lucian lliescu din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
-
  6.   Decizie nr.3/03-01-2013 
DECIZIE privind eliberarea, la cerere, a doamnei Cornelia Negruț din funcția de vicepreședinte al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
-
  7.   Decizie nr.4/03-01-2013 
DECIZIE pentru numirea domnului lonuț Cotarcea în funcția de inspector general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C
-
  8.   Decizie nr.5/03-01-2013 
DECIZIE pentru numirea domnului Mihai Adrian Albulescu în funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei
-
  9.   Decizie nr.6/03-01-2013 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Cococi Toma Longin din funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului și Pădurilor
-
  10.   Decizie nr.7/03-01-2013 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Corneliu Mugurel Cozmanciuc din funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor
-
  11.   Decizie nr.8/03-01-2013 
DECIZIE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului și Pădurilor de către doamna Elena Dumitru
-
  12.   Decizie nr.9/03-01-2013 
DECIZIE pentru numirea doamnei Elena Dumitru în funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
-
  13.   O. nr.1288/4050/18-12-2012 (M.S., M.M.P.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului mediului și pădurilor pentru abrogarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului sănătății nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deșeurilor rezultate din activitatea medicală
-
  14.   H. nr.52/22-11-2012 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene care au dobândit calitatea și dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 19 noiembrie 2012
-


Joi, 20 februarie 2020, 03:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.