Monitorul Oficial
nr. 6/4 ianuarie 2013

Publicare
  1.   D.C.C. nr.851/18-10-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. d) raportat la art. 8 alin. (2) pct. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
V
  2.   D.C.C. nr.952/13-11-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
V
  3.   D.C.C. nr.958/20-11-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
V
  4.   D.C.C. nr.990/22-11-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
V
  5.   H.G. nr.1.289/18-12-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Turkmenistanului pe probleme de colaborare în domeniul transportului, semnat la Ashgabat la 11 octombrie 2012
-
  6.   Memorandum/11-10-2012 
MEMORANDUM de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Turkmenistanului pe probleme de colaborare în domeniul transportului
-
  7.   O. nr.1.425/28-12-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea pozițiilor nr. 4 si 20 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.577/2011 privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2012, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești
-
  8.   O. nr.1.426/28-12-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea art. 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență
-
  9.   O. nr.1.948/19-12-2012 (I.N.S.)
ORDIN al președintelui Institutului Național de Statistică privind aprobarea Normelor de completare a Declarației statistice Intrastat
A
  10.   H.C.S.M. nr.1.094/28-11-2012 
HOTĂRÂRE pentru completarea Regulamentului privind transferul și detașarea judecătorilor și procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor și procurorilor în alte funcții de conducere, precum și numirea judecătorilor în funcția de procuror și a procurorilor în funcția de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006
-


Joi, 20 februarie 2020, 03:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.