Monitorul Oficial
nr. 154/22 martie 2013

Publicare
  1.   L. nr.46/14-03-2013 
LEGE privind afilierea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociația Internațională a Oficiilor de Marcare ce activează în domeniul metalelor prețioase
-
  2.   D. nr.297/13-03-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind afilierea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociația Internațională a Oficiilor de Marcare ce activează în domeniul metalelor prețioase
-
  3.   L. nr.49/14-03-2013 
LEGE pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
-
  4.   D. nr.300/13-03-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
-
  5.   L. nr.55/14-03-2013 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural
-
  6.   D. nr.306/13-03-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural
-
  7.   D.C.C. nr.68/21-02-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 49 alin. 1 din Codul de procedură civilă
V
  8.   O.U.G. nr.15/20-03-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea unor acte normative
V
  9.   O. nr.914/15-03-2013 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind desemnarea Societății Comerciale "Societatea de Certificare ICECON CERT" - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcții specifice pentru atestarea conformității produselor pentru construcții
-
  10.   O. nr.20/28-02-2013 (C.N.V.M.)
ORDIN privind aprobarea Instrucțiunii nr. 2/2013 de modificare a Instrucțiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operațiuni, aprobată prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007
A
  11.   I. nr.2/2013 
Instrucțiunea nr. 2/2013 de modificare a Instrucțiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operațiuni, aprobată prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007
-


Joi, 19 mai 2022, 01:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.