Monitorul Oficial
nr. 166/28 martie 2013

Publicare
  1.   H.G. nr.117/27-03-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014
A
Rectificare:
  2.   O. nr.38/31-10-2012 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru aprobarea valorilor de referință armonizate ale eficienței pentru producerea separată de energie electrică, respectiv energie termică și a factorilor de corecție aplicabili la nivel național
A
  3.   O. nr.250/22-02-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind modificarea Ordinului ministailui finanțelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor
A


Vineri, 22 martie 2019, 00:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.