Monitorul Oficial
nr. 223/18 aprilie 2013

Publicare
  1.   D. nr.398/16-04-2013 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Mare Cruce
-
  2.   D. nr.399/16-04-2013 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Ofițer
-
  3.   D.C.C. nr.195/03-04-2013 
DECIZIE asupra obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 14 [referitoare la introducerea art. 191 alin. (1)] și ale art. IV din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
V
  4.   O.U.G. nr.27/10-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, precum și pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene
V
  5.   O. nr.3.544/15-04-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2013-2014
-
  6.   O. nr.3.545/15-04-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație
A
  7.   O. nr.20/10-04-2013 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2004 privind aprobarea Procedurii de supraveghere a emiterii garanțiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie
-
  8.   O. nr.11/11-04-2013 (C.S.A.)
ORDIN pentru modificarea Normelor privind autorizarea și funcționarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012
-


Miercuri, 24 aprilie 2019, 02:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.