Monitorul Oficial
nr. 227/19 aprilie 2013

Publicare
  1.   D.C.C. nr.85/28-02-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. II art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar
V
  2.   O.U.G. nr.30/16-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programelor de transport public județean
V
  3.   H.G. nr.172/10-04-2013 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale-Agenția Națională de îmbunătățiri Funciare în domeniul privat al județului Constanța și în administrarea Consiliului Județean Constanța a unor amenajări de irigații cărora li s-a retras recunoașterea de utilitate publică
-
  4.   H.G. nr.182/16-04-2013 
HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru lunile aprilie și mai ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
-
  5.   H.G. nr.183/16-04-2013 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
A
  6.   O. nr.1.306/11-04-2013 (A.N.F.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind abrogarea unor acte normative
-
  7.   O. nr.2.139/12-03-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa Nicolae Popescu", din Calea Domnească nr. 317, Târgoviște, județul Dâmbovița
-
  8.   O. nr.2.140/12-03-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casă", din str. Olteni nr. 1 (Clucerul Udricani nr. 12), sectorul 3, București
-
  9.   O. nr.260/20-03-2013 (B.N.R.)
ORDIN privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale INTERNATIONAL LEASING INSTITUTIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ - S.A.
-


Marți, 30 noiembrie 2021, 23:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.