Monitorul Oficial
nr. 230/22 aprilie 2013

Publicare
  1.   L. nr.105/18-04-2013 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situației juridice a unor săli și grădini de spectacol cinematografic, precum și a altor imobile
-
  2.   D. nr.400/18-04-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situației juridice a unor săli și grădini de spectacol cinematografic, precum și a altor imobile
-
  3.   L. nr.106/18-04-2013 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic național și de energie termică, precum și/sau energie termică pentru populație, precum și’prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici
-
  4.   D. nr.401/18-04-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic național și de energie termică, precum și/sau energie termica pentru populație, precum și prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici
-
  5.   L. nr.107/18-04-2013 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului
-
  6.   D. nr.402/18-04-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului
-
  7.   O.U.G. nr.28/10-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
V
  8.   H.G. nr.175/16-04-2013 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
-
  9.   H.G. nr.176/16-04-2013 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, la titlul "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum și de Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
  10.   H.G. nr.178/16-04-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea prefecturilor și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  11.   H.G. nr.180/16-04-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2012 privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al județului Dâmbovița și din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița
-
  12.   O. nr.39/17-04-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind constituirea, organizarea și funcționarea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a Comitetului pentru coordonarea elaborării Strategiei naționale de ordine publică 2014-2020
V
  13.   O. nr.354/1.641/11-03,09-04-2013 (M.S., M.D.R.A.P.)
ORDIN al ministrului sănătătii și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 697/ll2/2011
-


Miercuri, 26 ianuarie 2022, 23:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.