Monitorul Oficial
nr. 241/26 aprilie 2013

Publicare
  1.   L. nr.119/24-04-2013 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic
A
  2.   D. nr.414/23-04-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic
-
  3.   D. nr.416/23-04-2013 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Amendamentelor la Acordul de garanție dintre statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din statele din Africa, Caraibe și Pacific și din țările și teritoriile de peste mări
-
  4.   D. nr.417/23-04-2013 
DECRET privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului dintre România și Republica Austria și a Protocolului adițional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenției pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 30 martie 2005
-
  5.   H.G. nr.129/27-03-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al județului Arad, precum și al municipiului Arad, orașelor și comunelor din județul Arad
-
  6.   O. nr.216/517/11-03,18-04-2013 (M.Tr., M.F.P.)
ORDIN al ministrului transporturilor și al viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și a situației centralizate privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2013 ale Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
-
  7.   O. nr.520/19-04-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 291/2010 privind instituirea și aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
A
  8.   O. nr.1.758/18-04-2013 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind retragerea desemnării și notificării la Comisia Europeană a Societății Comerciale SUCERT - RO - S.R.L. pentru realizarea de funcții specifice pentru atestarea conformității produselor pentru construcții, precum și privind modificarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcții, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 2.865/2011
-
  9.   H. nr.53/19-04-2013 (C.I.F.G.A..)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normei "Asigurarea pe termen scurt, în numele și în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiată si riscuri temporar non piață (NI-ASR-07-IV/0)"
A
Rectificare:
  10.   O. nr.712/13-07-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru acreditarea în domeniul transplantului a unităților sanitare care pot efectua activități de bănci de țesuturi și/sau celule umane, respectiv de utilizator de țesuturi și/sau celule umane în scop terapeutic
-
  11.   H.G. nr.143/03-04-2013 
HOTĂRÂRE privind denumirile calificărilor și titlurile conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011
-


Miercuri, 28 septembrie 2022, 09:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.