Monitorul Oficial
nr. 256/8 mai 2013

Publicare
  1.   L. nr.137/26-04-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
  2.   D. nr.434/26-04-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
  3.   H.C.D. nr.12/07-05-2013 
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de deputat
-
  4.   O.U.G. nr.37/30-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 13 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
V
  5.   O.U.G. nr.38/30-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind finanțarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
V
  6.   H.G. nr.206/23-04-2013 
HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 76 (E79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390", sectorul "Vârfurile-Ștei km 69 + 350-km 102 + 660"
-
  7.   H.G. nr.209/23-04-2013 
HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării "Reabilitare DN 66 Petroșani-Simeria, între km 131+000 și km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naționale, pe teritoriul județului Hunedoara"
-
  8.   H.G. nr.211/30-04-2013 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice
-
  9.   Decizie nr.206/08-05-2013 
DECIZIE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Justiției de către doamna Alexandra Mihaela Șinc
-
  10.   Decizie nr.207/08-05-2013 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe de către domnul Pelmuș Pandelea
-
  11.   Decizie nr.208/08-05-2013 
DECIZIE privind detașarea doamnei Elena Petrașcu din funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcția publică de director general în cadrul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine
-
  12.   Decizie nr.209/08-05-2013 
DECIZIE privind prelungirea detașării, începând cu data de 1 iunie 2013, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcția publică vacantă de director general în cadrul Consiliului Județean Harghita
-
  13.   O. nr.590/232/07-05-2013 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănatate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienți acuți
V


Miercuri, 18 mai 2022, 22:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.