Monitorul Oficial
nr. 267/13 mai 2013

Publicare
  1.   D. nr.467/09-05-2013 
DECRET privind acreditarea unui ambasador
-
  2.   D. nr.468/09-05-2013 
DECRET privind acreditarea unui ambasador
-
  3.   D. nr.469/10-05-2013 
DECRET privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui general- locotenent cu trei stele din Ministerul Apărării Naționale
-
  4.   O.U.G. nr.34/23-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
V
  5.   O.U.G. nr.39/30-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanțelor bugetare restante asupra Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent
V
  6.   H.G. nr.242/08-05-2013 
HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru lunile mai și iunie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, precum și modificarea unor acte normative
-
  7.   O. nr.733/25-04-2013 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile si obligațiile pentru pregătirea teoretică si practica a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere
-
  8.   O. nr.211/17-04-2013 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013
-
  9.   Decizie nr.200/26-04-2013 (C.S.A.)
DECIZIE privind sancționarea Societății "United Broker de Asigurare" - S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare
-
  10.   Decizie nr.210/26-04-2013 (C.S.A.)
DECIZIE privind sancționarea Societății ULTRA Broker de Asigurare - S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare
-


Vineri, 12 august 2022, 22:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.