Monitorul Oficial
nr. 271/14 mai 2013

Publicare
  1.   D.C.C. nr.156/12-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 114 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  2.   D.C.C. nr.157/12-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) și art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  3.   D.C.C. nr.158/12-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  4.   H.G. nr.215/30-04-2013 
HOTĂRÂRE pentru completarea art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005
-
  5.   O. nr.60/09-05-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind înființarea liniei telefonice și a adresei de poștă electronică pentru sesizarea actelor/faptelor de discriminare, a comportamentelor de hărțuire sau a tratamentelor similare îndreptate împotriva personalului Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
-
  6.   O. nr.728/05-04-2013 (M.E.)
ORDIN al ministrului economiei privind modificarea Ordinului ministrului industriei și resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecția tehnică a instalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină
-
  7.   O. nr.23/17-04-2013 (A.N.R.E.)
ORDIN privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută si verifică instalatii electrice
A
Rectificare:
  8.   O. nr.1.782/C/01-07-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  9.   O. nr.1.979/C/16-07-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-


Duminică, 26 iunie 2022, 09:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.