Monitorul Oficial
nr. 296/23 mai 2013

Publicare
  1.   H.S. nr.24/21-05-2013 
HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate - COM (2013) 155 final
-
  2.   H.S. nr.26/22-05-2013 
HOTĂRÂRE privind modificarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
-
  3.   D.C.C. nr.164/12-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în redactarea de la data intrării în vigoare a acestora și până la modificările ce le-au fost aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
V
  4.   H.G. nr.271/15-05-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei de securitate cibernetică a României și a Planului de acțiune la nivel național privind implementarea Sistemului național de securitate cibernetică
-
  5.   O. nr.66/20-05-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
A
  6.   O. nr.1.897/16-05-2013 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind anularea titlului de parc industrial acordat Societății Comerciale "Parc Industrial Fetești" - S.A.
-


Miercuri, 23 mai 2018, 12:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.