Monitorul Oficial
nr. 320/3 iunie 2013

Publicare
  1.   L. nr.170/31-05-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
-
  2.   D. nr.577/31-05-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului hr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
-
  3.   L. nr.171/31-05-2013 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
  4.   D. nr.578/31-05-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
  5.   O.U.G. nr.50/29-05-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri fiscale
V
  6.   H.G. nr.304/29-05-2013 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
A
  7.   H.G. nr.305/29-05-2013 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului Român de Informații în administrarea Penitenciarului Timișoara din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor
-
  8.   H.G. nr.306/29-05-2013 
HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecție și Pază
-
  9.   H.G. nr.310/29-05-2013 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul național de dezvoltare la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru județul Suceava
-
  10.   O. nr.32/22-05-2013 (A.N.R.E.)
ORDIN privind aprobarea Regulamentului de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili
A
Rectificare:
  11.   O. nr.2.856/C/21-10-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-


Duminică, 25 septembrie 2022, 02:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.