Monitorul Oficial
nr. 335/7 iunie 2013

Publicare
  1.   O.U.G. nr.57/04-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
V
  2.   H.G. nr.341/04-06-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte și de carne de vită din zonele defavorizate și a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
-
  3.   I. nr.75/30-05-2013 
INSTRUCȚIUNI ale ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor ministrului internelor și reformei administrative nr. 664/2008 privind normele de asigurare tehnică a construcțiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
-


Marți, 28 iunie 2022, 18:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.