Monitorul Oficial
nr. 369/20 iunie 2013

Publicare
  1.   L. nr.182/19-06-2013 
LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
  2.   D. nr.595/18-06-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
  3.   L. nr.183/19-06-2013 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
-
  4.   D. nr.596/18-06-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constitutionale
-
  5.   D. nr.597/18-06-2013 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției dintre România și Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 14 septembrie 2012
-
  6.   D. nr.598/18-06-2013 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind cooperarea în domeniul protecției martorilor, adoptat la Stirin, Republica Cehă, la 24 mai 2012, semnat de România la Stirin, Republica Cehă, la aceeași dată
-
  7.   O.U.G. nr.54/29-05-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta-Tumu Severin și înființarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN
V
  8.   O. nr.1.069/31-05-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții generale pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" și Ghidurilor solicitantului - Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic și Grant nr. 123-125, 127-152 pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
-
Rectificare:
  9.   O.U.G. nr.58/12-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală și pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
V


Duminică, 03 iulie 2022, 17:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.