Monitorul Oficial
nr. 384/27 iunie 2013

Publicare
  1.   D.C.C. nr.288/23-05-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor și art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
V
  2.   D.C.C. nr.296/23-05-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 969 și art. 1073 din Codul civil din 1864
V
  3.   H.G. nr.411/26-06-2013 
HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII
-
  4.   H.G. nr.418/26-06-2013 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
-
  5.   O. nr.304/27-06-2013 (D.P.I.I.S.)
ORDIN al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes national si investitii străine privind stabilirea unei derogări de la prevederile Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
-
  6.   O. nr.1.068/537/31-05-2013 (M.M.F.P.S.P.V., M.F.E.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului fondurilor europene pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului economiei și finanțelor nr. 79/384/2008 privind aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013
-
  7.   O. nr.112/05-06-2013 
ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activității profesionale a personalului auxiliar de specialitate și a personalului conex din cadrul Ministerului Public
A


Luni, 21 mai 2018, 08:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.