Monitorul Oficial
nr. 390/29 iunie 2013

Publicare
  1.   D.S. nr.7/27-06-2013 
DECIZIE privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 30 iunie-1 iulie 2013
-
  2.   H.C.D. nr.22/26-06-2013 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  3.   D. nr.617/26-06-2013 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  4.   D. nr.618/26-06-2013 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  5.   D. nr.619/26-06-2013 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  6.   D. nr.620/26-06-2013 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  7.   D. nr.621/26-06-2013 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  8.   D. nr.622/26-06-2013 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  9.   D. nr.623/26-06-2013 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  10.   D. nr.624/26-06-2013 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  11.   O.U.G. nr.75/26-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
V
  12.   O.U.G. nr.79/26-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
V
  13.   O.U.G. nr.81/26-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul public al județului Brăila și administrarea Consiliului Județean Brăila
V
  14.   O. nr.851/25-06-2013 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru buget privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice
-
Rectificare:
  15.   H.G. nr.826/07-10-1999 
HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române unor persoane
-
  16.   H.G. nr.1.105/22-09-2005 
HOTĂRÂRE privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  17.   O. nr.2.453/C/22-09-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  18.   H.G. nr.347/12-06-2013 
HOTĂRÂRE privind nivelul și aplicarea tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste fluviul Dunărea la Calafat (România) - Vidin (Republica Bulgaria) în conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entități comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier și feroviar) peste fluviul Dunărea, între orașele Calafat (România) și Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013, ratificat prin Legea nr. 166/2013
-
  19.   H.G. nr.349/12-06-2013 
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență
-
  20.   H.P. nr.54/12-06-2013 
HOTĂRÂRE privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară
-


Miercuri, 25 mai 2022, 12:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.